POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 1. Definicje: 
 • Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym dimers.pl Administratorem Państwa danych osobowych, jest Dimers sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań, KRS:  0000599518  (dalej: Administrator). 

 • Dane osobowe 

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w postaci jednej lub kilku czynników takich jak: imię, nazwisko, identyfikator internetowy, adres, email, IP, lokalizacja, dane z plików cookies lub innej podobnej technologii. 

 • RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 • Serwis 

Portal internetowy zamieszczony pod adresem dimersi.pl 

 • Użytkownik Serwisu 

Wszelkie osoby odwiedzające Serwis lub korzystające z jego funkcjonalności lub usług, bez względu na to czy są zalogowane, czy też nie.   

 1. Informacje ogólne 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie dimers.pl (zwanym dalej Serwisem). Dimers sp. z o.o. (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. 

 1. Cele i podstawy prawne 

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie przez Administratora, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 1. Użytkownicy odwiedzający Serwis 

Administrator przetwarza dane Użytkowników, w tym dane osobowe oraz inne informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii, w następujących celach: 

 1. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,  
 1. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw, 
 1. marketingowych – w szczególności związanej z prezentowaniem reklamy dostosowanej do preferencji Użytkownika – szczegółowe zasady opisano w dziale Marketingu. 
 1. technicznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który wykorzystuje informacje zebrane w logach serwera w celu zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego. 
Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania 
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych w zakładce kontakt imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu Umożliwienie kontaktu z osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami. 
Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu Przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych. 
 1. Formularz kontaktowy 

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila podanego w Serwisie. W celu udzielenia odpowiedzi Administrator korzysta z danych podanych przez użytkownika. Brak danych kontaktowych skutkuje brakiem odpowiedzi ze strony Administratora. Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 1. identyfikacji i obsługi zapytania – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku Dimers sp. z o.o. poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dot. oferty oraz mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy. 
 1. analitycznych i statystycznych – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który dokonuje statystyki zgłoszeń Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług.  
 1. Reklama kontekstowa  

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, które  
nie są dostosowane do jego preferencji. Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 1. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy i statystyki skuteczności przedstawianych reklam.  
 1. Reklama behawioralna  

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, dostosowane do jego preferencji. W tym celu wykorzystywane są narzędzia marketingowe serwisów Facebook i Google, które za pośrednictwem plików cookies przekazują preferencje Użytkowników korzystających z Serwisu. Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 1. dostosowania reklam do preferencji Użytkownika (profilowanie) – wówczas podstawą prawną jest zgoda Użytkownika tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO. 

Powyższa zgoda może być w każdym momencie odwołana przez Użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookies. 

 1. Portale społecznościowe  

Administrator przetwarza dane osób odwiedzających profile społecznościowe Administratora umieszczone na następujących portalach: Facebook, Linkedin. Przetwarzanie danych związane jest z prowadzeniem profilu, gdzie organizowane są konkursy, promowane są wydarzenia oraz usługi. 

Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 1. promowania własnej marki oraz produktów i usług – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.  
 1. Pliki cookies 

Na stronie internetowej dimers.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”: 

 1. Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe. 
 1. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. 
 1. Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony. 
 1. Zarządzanie plikami „cookies” 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu. 

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można uzyskać w dziale pomocy samego oprogramowania lub klikając na poniższe linki: 

Firefox 

Internet Explorer  

Opera  

Safari 

Microsoft Edge 

Użytkownik może zablokować dostęp Google Analytics do danych związanych z jego aktywnością w Serwisie, instalując dodatek udostępniany przez firmę Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Użytkownik może zmienić na swoim profilu w Facebook ustawienia reklam behawioralnych, za pomocą dostępnych narzędzi: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 1. Odbiorcy danych 

W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym udostępnia dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator korzysta wyłączenie z usług tych podmiotów, którzy zapewniają odpowiedni poziom techniczny jak i organizacyjny, aby przetwarzanie spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane firmą technicznym – Administrator korzysta z usług firmy hostingowej. 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, co do zasady przez okres związany z realizacją usługi lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody albo wyrażenia skutecznego sprzeciwu. 

 1. Gromadzenie danych 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. 

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.  

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Administrator może przekazać dane osobowe poza obszar EOG tylko w razie koniczności,  
z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony tj. podmiotom, wobec których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej, stosując klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską.  

 1. Prawa Użytkownika Serwisu  

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w RODO, Administrator informuje o następujących prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane w Serwisie:  

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 15-21 RODO, prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę wydaną Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw do dalszego przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

W celu egzekwowania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie i powinien być przesłany drogą elektroniczną na adres: iod@dimers.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany powyżej.  

Jeżeli Administrator danych nie będzie mógł zidentyfikować osoby lub ustalić treści żądania, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.    

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 
 1. Inne 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.