Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Dimers sp. z o.o. 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Dimers sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań, KRS:  0000599518  (dalej: Administrator). 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres email: iod@dimers.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej. 

Rodzaje serwisów społecznościowych 

 1. Facebook  

Fanpage Dimers sp. z o.o., https://www.facebook.com/dimersspzoo jest dostępny w ramach serwisu Facebook, którego dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie:  

https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect
 1. Linkedin 

Fanpage Dimers sp. zo.o., https://www. https://www.linkedin.com/company/dimers-sp-z-o-o jest dostępny w serwisie Linkedin, którego dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Linkedin, znajdą Państwo na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy#data 

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

 1.  prowadzenia stron na portalach społecznościowych Facebook, Linkedin na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami; 
 1. informowania o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 1. analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Dimers sp. z o.o. 

Rodzaj przetwarzanych danych 

Dimers sp. z o.o., jako administrator fanpage’a, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji stron poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” , opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na stronach Dimers sp. z o.o. na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Linkedin oraz wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych poprzez funkcję „wyślij wiadomość” 

Administrator będzie przetwarzał następujące dane: 

 1. dane identyfikujące Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, nick);  
 1. zdjęcia profilowe;  
 1. inne zdjęcia, czy filmy umieszczone na profilu; 
 1. treści Państwa komentarzy, czy innych reakcji w aplikacji; 
 1. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony dostępne za pomocą funkcji w danym serwisie społecznościowym (lokalizacja, płeć, przedział wiekowy, najbardziej efektywne czasy aktywności). 

Źródło danych 

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy Państwo dokonujecie subskrypcji fanpage klikając  „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, albo gdy publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu w serwisie społecznościowym oraz kiedy napiszecie Państwo do nas wiadomość za pomocą oferowanych przez media społecznościowe narzędzi do komunikacji.  

Odbiorcy danych osobowych 

Dane będą przekazane wyłącznie upoważnionym pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firmy kurierskie, firmie dostarczającej usługi księgowe i prawne. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.  

Ponadto odbiorcami danych są właściciele portali społecznościowych, tj. Meta Platforms Ireland (Facebook), LinkedIn Ireland Unlimited Company. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych; 
 1. do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzane na podstawie zgody; 
 1. Ważności celów dla których zostały zebrane lub aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania; 
 1. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie. 

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego 

Dimers sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Natomiast Facebook, Linkedin mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do Stanów Zjednoczonych). Szczegółowe informacje na temat przekazywania informacji można znaleźć w Politykach Prywatności portali społecznościowych. 

Współadministrowanie danymi osobowymi 

Dostawcy serwisów: 

 1. Meta Platforms Ireland Limited,4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland 
 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2Irlandia 

Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Dimers sp. z o.o.  ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych. 

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem 

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@dimers.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania stron Dimers sp. z o.o. oraz komunikacji za pośrednictwem serwisów.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie  

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.