Z nami wdrożysz RODO zgodnie z profilem prowadzonej działalności.

Przypadków naruszeń RODO (ochrony danych osobowych) jest co raz więcej. Twoje zasoby, takie jak kapitał, infrastruktura IT i informacje mogą być narażone.


Outsourcing IOD wpływa na redukcję kosztów oraz podniesienie jakości usług.

Oferujemy przejęcie obowiązków IODO zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poszczególne etapy wdrożenia RODO w organizacji:

Naszym celem jest wsparcie firm w spełnieniu kluczowych elementów podczas wdrożenia RODO:
1.Audyt bezpieczeństwa danych osobowych,
2. Wdrożenie dokumentacji z zakresu RODO,
3. Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie funkcji IOD (opcjonalnie),

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych
Zbadamy, jak przetwarzane są dane osobowe w Twojej firmie. Sprawdzimy posiadaną przez ciebie dokumentację, bezpieczeństwo sieci, serwera i stacji roboczych. Przedstawimy raport opisujący błędy wraz z wskazówkami jak ich uniknąć lub zminimalizować skutki wystąpienia.

Wdrożenie dokumentacji z zakresu RODO
Na bazie opracowanej przez nas analizy ryzyka przygotowujemy Politykę Ochrony Danych Osobowych dla Twojej firmy. Będzie ona zawierać zasady, procedury oraz rozwiązania zarówno organizacyjne jak i techniczne ochrony danych osobowych.

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych
Nauczymy Twoich pracowników jak postępować z danymi osobowymi zgodnie z prawem. Pokażemy dobre praktyki w administrowaniu danymi osobowymi. Pamiętaj, że przeszkolony i świadomości pracownik nie będzie narażał Twojej firmy na wyciek danych, a co za tym idzie utratę dobrego wizerunku.

Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

Aby wykazać, czy przepisy RODO są przestrzegane, nie wystarczy wprowadzenie procedur przetwarzania danych.

Należy również administrować między innymi czynności przetwarzania oraz naruszenia ochrony danych.

Do naszych zadań będzie należało między innymi informowanie Ciebie o obowiązkach wynikających z przepisów pracy i monitorowanie przestrzegania RODO w Twojej firmie.

Będziemy punktem kontaktowym w sprawie ochrony danych osobowych odpowiadając na zapytania osób, których dane dotyczą organu nadzorczego. Oferujemy pełen outsourcing zadań wynikających z RODO.

Kto może wdrożyć RODO?

Praktycznie każdy kto zna rozporządzenie unijne lub ustawę, może wdrożyć RODO na własną rękę. Jednakże, z uwagi na to, że RODO dotyczy głównie systemów informatycznych, dobrze mieć wsparcie specjalistów z dziedziny IT.

Jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu RODO? Napisz do nas.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Dimers sp. zo.o. w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Administratorem danych osobowych jest Dimers sp. z o.o. ul. Św. Wojciech w Poznaniu. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie pod adresem https://dimers.pl/klauzula-informacyjna