Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence AI/SI) czyli zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności takich jak uczenie się i rozumowanie.   Dlaczego SI jest dla nas ważna?  W dzisiejszych czasach SI jest …