Adobe Flash Player wykorzystywany do ataku

Adobe Flash Player wykorzystywany do ataku na podatności CVE-2018-4877 i CVE-2018-4878. Korzystanie z tego programu jest bardzo ryzykowne dlatego lepiej go odinstalować, ewentualnie wykonać aktualizację do najnowszej wersji.

Firma Adobe deklaruje zamknięcie projektu Falsh Player w 2020 roku i nie będzie już dalej wspierana. Na stronie AVlab czytamy:

Adobe Flash Player wykorzystywany do ataku

Jak się bronić przed atakiem ?
  • nie otwierać załączników w podejrzanych widomościach,
  • skanować pliki programem antywirusowym,
  • wyłączyć obsługę makr w pakietach MS Office, LibreOffice itp.