Cyberbezpieczeństwo w firmie

Cyberbezpieczeństwo w firmie stanowi w dzisiejszych czasach podstawę egzystencji. Większość danych zapisywana jest elektronicznie, co wymaga wdrażania nowych zabezpieczeń oraz aktualizacji. Można te czynności zlecać w ramach usług outsourcingu IT lub wykonywać samemu.

Raport CISCO 2018 odnośnie cyberbezpieczeństwa wskazuje, że liczba zagrożeń ciągle rośnie oraz się zmienia.

W ostatnim czasie odnotowuje się wzrost zagrożeń ze strony odbieranych wiadomości mailowych. Najczęściej są to niechciane wiadomości, w których znajduje się podejrzany plik lub aktywny link, kierujący na strony infekujące systemy operacyjne. Raport cisco wskazuje, że najczęściej wykorzystywane są pliki pakietu office, spakowane archiwa lub pliki pdf.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Firmy z roku na rok podnoszą swoje cyberbezpieczeństwo, co jest wynikiem zaistniałych potrzeb. Cyberbezpieczeństwo w firmie coraz częściej przejmuje outsourcing IT.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Firmy zlecają wdrożenia zabezpieczeń, consultacje, monitoring, czy też okresowe audyty, w celu podnoszenia i weryfikacji swojego cyberbezpieczeństwa.