GusterFS – łączenie serwerów

GlusterFS to kolejne wdrożenie, poprawiające niezawodność i bezpieczeństwo w firmie. Usługa pozwoliła połączyć dyski dwóch serwerów, dzięki czemu dane na nich zawarte są synchronizowane na bieżąco. System replikuje serwery wirtualne dzięki czemu wyłączenie jednego z serwerów fizycznych nie przerywa działania usług na maszynie wirtualnej.

GlusterFS - łączenie serwerów        GlusterFS - łączenie serwerów

GlusterFS – łączenie serwerów oparte jest na oprogramowaniu open source, co znacznie zmniejsza koszty wdrożenia. Dla zapewnienia optymalnej wydajności pomiędzy serwerami z dyskami SSD, zastosowano 10Gbit połączenie światłowodowe.