Kamera termowizyjna

Koronawirus wymusił na niektórych firmach badanie temperatury swoich pracowników. Kamera termowizyjna to idealne rozwiązanie do masowego badania temperatury. Sprawdza się w firmach produkcyjnych, urzędach jak i miejscach publicznych, gdzie gromadzi się duża ilości ludzi.

Kamera termowizyjna, monitoring termowizyjny
Kamera termowizyjna – system monitoringu

Zasada działania jest bardzo prosta. Kamera termowizyjna służy do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała, a w przypadku przekroczenia ustawionego limitu, wywołuje akcję alarmową o zagrożeniu.

Kamera wraz z modułem BLACKBODY służy do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała i w przypadku przekroczenia ustawionego progu, do wywołania zadanej akcji alarmowej.

Dodatkowy moduł BLACKBODY zapewnia dużą dokładność pomiaru temperatury wynoszącą ± 0.3°C. Moduł BLACKBODY pozwala na pomiar temperatury z wysoką precyzją i bardzo dobrą stabilnością.

Kamera termowizyjna Dahua najlepiej współpracuje w zestawie przedstawionym poniżej.

Kamera termowizyjna, zestaw termowizji

Kamera termowizyjna – cena ?

Koszt samej kamery termowizyjnej jest bardzo różny. Ceny zaczynają się do 5000 zł, a kończą na kilkudziesięciu tysiącach.

Jak zainstalować kamerę w istniejącym monitoringu ?

Instalacja kamery termowizyjnej, jest dość prosta, co umożliwia jej integrację z istniejącym systemem monitoringu. Istnieją oczywiście wyjątki, dlatego przed instalacją należy sprawdzić kompatybilność. W ramach naszych usług instalacyjnych jesteśmy w stanie sprawdzić oraz ewentualnie zintegrować takie rozwiązanie.