Prace serwisowe w DataCenter

Wieczorne prace serwisowe w Data Center, zakończone sukcesem. Wykonaliśmy wymianę przełączników sieciowych oraz przeprowadziliśmy rekonfigurację poszczególnych segmentów sieci. Przy okazji wykonaliśmy aktualizację serwerów i przetestowaliśmy poprawność działania usług.

Opublikowano w ALL