Struktura pliku JPK

Od początku roku 2018 wszyscy mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania jednolitego pliku kontrolnego JPK do organów podatkowych.

W ramach  obsługi informatycznej naszych klientów, wykonaliśmy aktualizacje programów księgowych, których producenci przygotowali stosowne zmiany.

Jakie dane będą przesyłane w plikach JPK?

Od stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są przesyłać plik JPK_VAT – ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Ponadto od lipca 2018 roku, na żądanie Organu Podatkowego, podatnicy zobowiązani są udostępnić następujące pliki JPK:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Szczegółowy opis dotyczący terminów i podmiotów, które zobowiązane są wysyłać pliki JPK, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

Jaka jest struktura pliku JPK?

Stryktury logiczne pliku JPK, Ministerstwo Finansów załącza na swojej stronie w dwóch formach (pliki xsd i pdf), po adresem “struktura JPK”. Pliki pdf zawierają szczegółowy opis wszystkich wymaganych pozycji, niezbędnych do prawidłowej weryfikacji przez US.

Ministerstwo Finansów dokonuje ciągłych zmian w strukturze plików JPK, dlatego ważna jest ciągła aktualizacja programów księgowych.