Nowe Osiągnięcia: Uzyskanie Certyfikatu Audytora Wiodącego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że członkowie naszego zespołu zdobyli  certyfikat na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Podczas intensywnego szkolenia i egzaminów, nasi specjaliści musieli wykazać się nie tylko znajomością normy ISO 27001, ale też wiedzą i doświadczeniem w zakresie techniki informatycznej, bezpieczeństwa informacji i audytowania.

Zaangażowanie w Wiedzę i Doskonałość
Proces zdobywania tego certyfikatu był intensywny, wymagający nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznego zastosowania jej w codziennej pracy. Członkowie zespołu pokazali nie tylko swoje zrozumienie kluczowych zagadnień bezpieczeństwa informacji, ale także umiejętność skutecznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania.

Korzyści dla Naszej Organizacji
Posiadanie certyfikatu Audytora Wiodącego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 ma znaczny wpływ na naszą organizację. Oznacza to nie tylko spełnienie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji, ale także zwiększenie zaufania klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy. Nasz zespół jest gotów sprostać dynamicznym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Z dumą patrzymy w przyszłość, gotowi na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwijający się świat technologii i informacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i wspólną pracę nad naszym sukcesem!

Nasza Historia z ISO/IEC 27001

Nie jest to pierwszy raz, kiedy nasza firma osiąga najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Już wcześniej, dzięki naszemu zobowiązaniu do ochrony danych, zdobyliśmy certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001. To świadectwo było dla nas potwierdzeniem, że nasze procedury, praktyki i polityki bezpieczeństwa są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO27001 – Dimers Sp. z o.o.