Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence AI/SI) czyli zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności takich jak uczenie się i rozumowanie.   Dlaczego SI jest dla nas ważna?  W dzisiejszych czasach SI jest …

RODO - rząd przyjął projekt ustawy

RODO – rząd przyjął projekt ustawy

RODO – rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to odpowiedź na unijne rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski w kwietniu 2016r. RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018r …

router UTM

RODO – zabezpieczenie sieci UTM

RODO – Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wymaga od wszystkich firm oraz instytucji zwiększenia zabezpieczeń sieci oraz zapewnienia rozliczalności incydentów związanych z utratą lub wyciekiem danych osobowych. W tym …