Ustawa o sygnalistach

Ustawa o sygnalistach, co musisz wiedzieć? Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie nazywana Ustawą o sygnalistach, ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy w tej samej sprawie.

Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence AI/SI) czyli zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności takich jak uczenie się i rozumowanie.   Dlaczego SI jest dla nas ważna?  W dzisiejszych czasach SI jest …