RODO – Czy jesteś gotowy na rozporządzenie UE w sprawie przetwarzania danych osobowych ?

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, zacznie niebawem obowiązywać w naszym kraju.

Administratorzy danych osobowych muszą do tego czasu zmienić podejście w stosunku do przepisów wprowadzonych przez GIODO. Należy zweryfikować dotychczasowe środki ochrony danych osobowych i zadbać o rozliczalność działań związanych z ich przetwarzaniem.

Każdy kto chce potwierdzić swoją gotowość do RODO, powinien odpowiedzieć na poniższe pytania?

 1. Czy wiesz kiedy zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz jakie podstawowe zmiany wprowadza?
 2. Czy słyszałeś o zasadzie rozliczalności i wiesz, jak wykazać zgodność z przepisami rozporządzenia?
 3. Czy dokonałeś audytu przygotowawczego, odpowiadającego na pytania, jakie dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej przetwarzasz?
 4. Czy wiesz jakie zmiany następują w dopełnieniu obowiązku informacyjnego?
 5. Czy znasz prawa osób, których dane dotyczą? Czy jesteś gotowy na realizację wniosków z ich strony, dotyczących np. przeniesienia danych czy prawa do bycia zapomnianym?
 6. Czy zadbałeś, by pozyskiwane przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych były dostosowane do wymogów rozporządzenia?
 7. Czy zdecydowałeś, jakie środki techniczne i organizacyjne zastosujesz, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność z przepisami ogólnego rozporządzenia?
 8. Czy jesteś gotów do rejestracji czynności przetwarzania danych?
 9. Czy znasz koncepcje ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych i czy uwzględniłeś je w swoich działaniach?
 10. Czy sprawdziłeś, czy jesteś zobowiązany do dokonania oceny skutków w zakresie ochrony danych i wiesz, jak ją przeprowadzić?
 11. Czy, świadcząc e-usługi, przetwarzasz dane osobowe dzieci i wiesz, jak pozyskiwać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych?
 12. Czy dokonujesz profilowania osób? Jeśli tak, to czy wiesz, jakie warunki musisz spełnić, aby działanie to było legalne?
 13. Czy jesteś gotowy do wykrycia, analizy i zgłoszenia naruszenia ochrony danych? Czy wiesz, jakie działania musisz podjąć w przypadku wystąpienia takiego incydentu?
 14. Czy sprawdziłeś, czy jesteś zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych?
 15. Jeśli Twoja firma prowadzi działalność w skali międzynarodowej, to czy wiesz, który organ będzie Twoim organem wiodącym?
 16. Czy dokonałeś analizy dotychczasowych umów powierzenia, tak by podmioty przetwarzające (procesorzy) spełniały wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia?
 17. Czy rozpocząłeś już podnoszenie świadomości swoich pracowników co do nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych?  

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwość zgłoś się do nas pomożemy Tobie dostosować zabezpieczenia w firmie oraz procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Jak przygotować się do RODO?

Każdy może sam dostosować swoją firmę do wymagań RODO. My natomiast w ramach usługi Outsourcing IT wykonujemy audyt i przygotowujemy zabezpieczenia oraz procedury zależnie od specyfiki działania Twojej firmy.