RODO – informacje o zarażonych COVID-19

Europejska Rada Ochrony Danych wydała wytyczne dotyczące przetwarzania kontaktów oraz lokalizacji osób zarażonych COVID-19. Już wcześniej RODO zawierało kilka wpisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, które jest dopuszczalne, jeżeli jest to konieczne, do celów badań naukowych. W okresie pandemi COVID-19 jest to jak najbardziej zasadne i wykorzystywane przez władze publiczne.

RODO - informacje o zarażonych COVID-19

Europejska Rada Ochrony Danych wskazuje, że wykorzystanie danych lokalizacji oraz narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych możliwe jest w dwóch konkretnych celach:

  • dane lokalizacji – aby wspierać reakcje na pandemię poprzez modelowanie mapy rozprzestrzeniania się COVID-19, co ma zobrazować skuteczności środków organizacyjnych w walce z wirusem,
  • kontakty zakaźne – aby powiadomić osoby, które mogły znajdować się w bliskiej odległości od osoby, która w ostatnim czasie została uznana za nosiciela wirusa, i w ten sposób jak najszybciej przerwać łańcuch zakażenia.

Reasumując RODO pozwala przekazywać informacje o zarażonych COVID-19, w celu wsparcia władz publicznych i innych podmiotów na szczeblu krajowym jak i unijnym, w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa.