RODO – rząd przyjął projekt ustawy

RODO – rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to odpowiedź na unijne rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski w kwietniu 2016r.

RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018r i ma uwrażliwić instytucje oraz firmy na kwestię przetwarzania danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że przedłożony projekt ustawy ma sprawić, że dane Polaków będą lepiej chronione.

RODO obejmuje również firmy wykonujące usługi outsourcingowe. Usługi informatyczne w postaci wykonywania backupu, naprawy komputerów, aktualizacji serwerów itp. wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych klientów.

Nasza firma w ramach zawieranych umów na outsourcing IT, przeprowadza audyt i wdraża procedury zgodne ustawą o ochronie danych osobowych.