IdAM- Systemy do zarządzania elektroniczną tożsamością i dostępami.

Dopuszczenie pracowników, klientów oraz dostawców do zasobów firmowych wymaga przydzielenia konkretnych uprawnień.

Informacje szczególnie poufne takie jak dane osobowe, dane klientów oraz tzw. know-how przedsiębiorstwa są kluczowe dla funkcjonowania danej organizacji.

Nieuprawniony dostęp do danych może mieć poważne konsekwencje, takie jak wyciek informacji. W przypadku utraty danych, oprócz postoju w pracy czy utraty reputacji, należy liczyć się również z wysokimi karami finansowymi:

W 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (prezes UODO) nałożył na spółkę Morele.net spektakularną karę w wysokości ponad 2,8 mln zł (kara poniesiona w wyniku wycieku danych poprzez nieuprawniony dostęp).

W 2020 roku, nałożono karę 1 mln zł na spółkę ID Finance Poland, właściciela portalu pożyczkowego MoneyMan.pl, m.in. za brak odpowiedniej reakcji na sygnał o lukach w jej zabezpieczeniach, co doprowadziło do utraty danych klientów (nieuprawniona osoba skopiowała dane klientów i usunęła je z serwera).

Czym jest IdM oraz IAM (IdAM)?

IdM od ang. identity management – zarządzanie elektroniczną tożsamością.

IAM od ang. identity and access management – połączenie zarządzania elektroniczną tożsamością oraz funkcji kontroli dostępu tych tożsamości do zasobów organizacji.

*Obecnie skróty IAM oraz IdM używane są wymiennie- IdAM.

Systemy IAM/IdM to skuteczne zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wniosków dotyczących otwarcia, modyfikacji lub zamknięcia konta.


W jaki sposób funkcjonują systemy IdAM?

Głównym zadaniem systemów jest zarządzanie tożsamościami i dostępami oraz kontrola tego, kto w jakich obszarach może się przemieszczać.

Działanie systemów IdAM polega na zbieraniu informacji, ciągłym monitoringu i automatycznej kontroli użytkowników, którzy korzystają z zasobów firmy. Czynności te są realizowane za pomocą wniosków tworzonych w systemie do zarządzania tożsamością i dostępami. Prośbę o dostęp, użytkownicy mogą składać do administratorów systemów dziedzinowych.

System IdAM posiada funkcje generowania raportów informujących, czy dany użytkownik powinien mieć prawo dostępu do konkretnych zasobów, na jakich zasadach je otrzymał i kto za to odpowiada oraz na jaki okres mu je przyznano.

Dlaczego warto korzystać z systemu IAM/IdM?

Dzięki systemowi IAM/IdM zweryfikujesz:

  • kto i do czego ma dostęp? (do jakich systemów)
  • jakie czynności może wykonać po otrzymaniu dostępu?
  • kiedy może wykonać dane czynności?

Jakie korzyści wynikają ze wdrożenia systemu IdAM?

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Rozwiązania IdAM pomagają identyfikować i ograniczać zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa (w tym ograniczyć cyberataki typu ransomware oraz zapobiegać kradzieżom danych).

Uporządkowanie procesów

Jednolity standard w związku z przyznawaniem dostępu do zasobów i systemów w organizacji.

Mniejsze ryzyko występowania pomyłek w przypadku nadawania dostępów

Wiele dostępów można nadawać automatycznie, posługując się szablonami ustawionymi w systemach IdAM. Dzięki automatyzacji, istnieje mniejsze ryzyko podczas nadawania uprawnień (w związku z tym, iż określone role mają sprecyzowany zakres dostępów do systemu i zasobów).

Systemy IdAM a RODO?

RODO nakłada obowiązek identyfikacji oraz ewidencji przetwarzanych danych osobowych klientów, pracowników oraz współpracowników. Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników jest kluczową funkcją systemu IdAM.

System IdAM umożliwia sprawne i zautomatyzowane administrowanie dostępami przez:

  • tworzenie katalogu zasobów i ustalanie zakresów uprawnień,
  • definiowanie ról organizacyjnych z dostępami do wybranych zasobów,
  • przypisywanie tożsamości do ról organizacyjnych,
  • okresowe nadawanie uprawnień,
  • dezaktywowanie tożsamości zgodnie z ustaloną datą.

System IdAM zabezpieczając zasoby i przechowywane w nich dane, realizuje założenia obowiązujących norm prawnych (np. ISO-27001-2).

Środki z programu “Cyberbezpieczny Samorząd” na wdrożenie systemu IdAM w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

W związku z wzrostem incydentów w Administracji Publicznej, rząd podjął decyzję o wprowadzaniu skutecznych strategii na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Jednym z kluczowych rozwiązań jest wprowadzenie projektu “Cyberbezpieczny Samorząd”.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Wnioski o dofinasowanie należy składać od 19 lipca do 13 października bieżącego roku. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. złotych.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy gotowi aktywnie wziąć udział w realizacji projektu “Cyberbezpieczny Samorząd” w obszarze organizacyjnym, technicznym oraz kompetencyjnym.

Oferujemy również wsparcie w procesie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Dimers sp. zo.o. w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Administratorem danych osobowych jest Dimers sp. z o.o. ul. Św. Wojciech w Poznaniu. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie pod adresem https://dimers.pl/klauzula-informacyjna

źródło:

Zarządzanie tożsamością cyfrową – PASK

Jakie są korzyści z zastosowania systemu do zarządzania tożsamością i dostępami do zasobów firmowych? – Uniteam