Microsoft 365 – napędza przyszłość pracy hybrydowej.

Platforma Microsoft 365 pomaga organizacjom w zmieniającej się transformacji cyfrowej.

Wsparcie pracy hybrydowej pracowników wpływa na wzrost zadowolenia z ich pracy oraz poprawia produktywność i jakość współpracy.

Jednakże wprowadzenie tego modelu wiąże się z wyzwaniem, takim jak wybór odpowiedniej technologii, która zapewni bezpieczeństwo organizacji oraz zmniejszy koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Badanie przeprowadzone przez firmę Forest Consulting w 2022 roku, wskazuje na korzyści biznesowe w wyniku przejścia na Microsoft 365 E3.

Podsumowując analizę ankietowanych klientów, platforma 365E pomogła organizacjom o skomplikowanej strukturze:

 1. Zyskać oszczędności poprzez zmniejszenie wydatków na licencje na użytkownika o 60%,
 2. Uprościć zarządzanie IT poprzez:
  • skrócenie czasu poświęconego na wdrażanie i zarządzanie nowym oprogramowaniem o 25%,
  • skrócenie prac na urządzeniach klienckich o 75 %,
  • wyeliminowanie 15% zgłoszeń do pomocy technicznej,
 3. Chronić pracowników hybrydowych poprzez:
  • Zwiększenie produktywności pracowników i zaoszczędzenie około 60 godzin rocznie,
  • Zmniejszenie ryzyka naruszeń bezpieczeństwa danych. Microsoft 365 E3 oferuje szereg funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo organizacji i poprawiają zdolność do identyfikowania i usuwania zagrożeń,
  • Platforma Microstoft 365 E3 zapewnia elastyczność wdrażania chmury we własnym tempie organizacji, zgodnie z jej rozwojem,

W jaki sposób wdrożenie Microsoft 365 E3 zapewniło zwrot z inwestycji w wysokości 205% w ciągu trzech lat?

W badaniu zostały ujęte trzyletnie koszty organizacji (na 30 tys. użytkowników), które obejmują:

 • Początkowe koszty wdrożenia i planowania w wysokości 3,3mln dolarów. Przeznaczenie zasobów wewnętrznych na migrację istniejących aplikacji do chmury i wdrożenie nowych funkcji od Microsoft 365 E3,
 • Koszty licencji Microsoft w wysokości 32,5 mln dolarów (30 tys. użytkowników/ 36 dolarów miesięcznie),
 • Bieżące koszty zarządzania w wysokości 5,7 mln dolarów.
 • Koszt szkoleń w wysokości 1,2 mln dolarów. Szkolenie początkowo istniejących użytkowników w zakresie obsługi nowych funkcji i funkcjonalności platformy,
 • Koszty aktualizacji lub wymiany urządzeń w wysokości 1,3mln dolarów.

Analiza finansowa oparta na przeprowadzonych badaniach wykazała, że zysk organizacji wyniesie 4 723 dolarów na użytkownika w ciągu trzech lat (pomimo wyżej wymienionych kosztów), a zwrot z inwestycji będzie na poziomie 205%.

3% klientów końcowych potwierdziło wzrost produktywności współpracowników.

Hybrydowe procesy robocze mogą być tak wydajne jak lokalne poprzez:

 1. Spotkania online i sesje rozmów z aplikacją Teams,
 2. Udostępnione obszary robocze dla opartego na chmurze magazynu plików z globalnymi ułatwieniami dostępu i współpracą w czasie rzeczywistym z programami SharePoint i OneDrive,
 3. Udostępnione zadania i przepływy pracy umożliwiające dzielenie pracy i wykonywanie zadań,

Przydatne funkcje 365, o których możesz jeszcze nie wiedzieć!

 • Możliwość porównania dwóch dokumentów Word lub połączenie dwóch dokumentów w jeden. Koniecznie wypróbuj ten sposób:
  Odszukaj w Wordzie: Recenzja -> Porównaj / Połącz
 • Możliwość korzystania z wbudowanego kalkulatora w aplikacji OneNote. Skorzystaj z tej funkcji wpisując przykładowe równanie:
  146+89=[Wciśnij ENTER]
 • W aplikacji OneNote istnieje również możliwość tworzenia odręcznych zapisków oraz zamiany odręcznie wpisanych treści na tekst. Wypróbuj dodatkową opcję wyszukiwania treści.
 • Warto również wspomnieć o funkcji wykonywania notatek głosowych poprzez dyktowanie treści notatki (z możliwością konwertowania dźwięku audio na tekst).

Chcesz zachować równowagę między bezpieczeństwem firmy a elastycznością współpracy? Skontaktuj się z nami.

Dzięki naszej pomocy, mogą Państwo liczyć na bezproblemową migrację danych oraz bezpieczne wdrożenie Microsoft 365.

Każdą naszą współpracę rozpoczynamy od wnikliwej analizy infrastruktury IT, po której wdrażamy i szkolimy pracowników, oferując wsparcie końcowe.

Dimers Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 28
61-749 Poznań

tel: +48 61 278 67 98

biuro@dimers.pl

Bądź na bieżąco, zaobserwuj nasz profil


źródło badania: Raport firmy Forrester TEI | Microsoft 365

źródła zdjęć: @cottonbro , @shvetsa, @fotios-photos, @yankrukov