Możliwości sztucznej inteligencji (AI) w usłudze Microsoft Dynamics 365 Copilot.

Zespoły pracujące w handlu, marketingu oraz obsłudze klienta poświęcają zbyt dużo czasu na typowe zadania biurowe np. wprowadzanie danych do systemu CRM lub odpowiadanie klientom na wiadomości mailowe.
Brak czasu na istotniejsze elementy pracy wpływa na obniżenie wydajności pracowników oraz poziomu obsługi klienta.

W konsekwencji, według przeprowadzonego badania przez Microsoft, 9 na 10 pracowników ma nadzieję, że zastosowanie AI (Sztucznej inteligencji) pozwoli na zautomatyzowanie powtarzalnych zadań w pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Microsoft wprowadził na rynek Microsoft Dynamics 365 Copilot. Jest to najskuteczniejsze rozwiązanie napędzane sztuczną inteligencją (AI).

Copilot (Asystent) w aplikacjach Microsoft Dynamics opiera się na modelach językowych takich jak GPT-4 z Open AI i Microsoft Graph do tworzenia odpowiedzi w języku naturalnym na podstawie zgromadzonych danych użytkownika.

„Dynamics 365 Copilot wykorzystuje najnowsze postępy w generatywnej sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować te żmudne zadania i uwolnić pełną kreatywność pracowników”

Charles Lamann, CVP ds. aplikacji biznesowych i platform w firmie Microsoft.

Zwrot z inwestycji na poziomie 215% dzięki wsparciu asystenta AI w dziale sprzedaży oraz marketingu.


Automatycznie generowane odpowiedzi.

Copilot z Viva Sales przegląda notatki oraz rozmowy. Na podstawie danych z CRM, kontekstu wiadomości mailowej oraz połączonych danych z Microsoft Graph, asystent opracowuje sugerowane odpowiedzi. Automatyzacja wpływa na oszczędność czasu, a same odpowiedzi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Automatyczne podsumowania spotkań handlowych.

Viva Sales Copilot rejestruje rozmowy (przeprowadzone w aplikacji Teams), tworząc ich zapis, podczas gdy zastosowana AI analizuje rozmowy i rejestruje kluczowe  informacje, pytania i dalsze działania.

Po zakończonym spotkaniu, sprzedawcy mogą generować gotowe podsumowanie dla klienta. Po weryfikacji oraz ewentualnej edycji, sprzedawca może wysłać informacje do klienta, dzięki czemu nie musi tworzyć ręcznie podsumowań.

Analiza klientów.

Asystent w usłudze Dynamics 365 Customer Insights umożliwia zespołom marketingowym na pozyskiwanie danych oraz ich analizę, wykorzystując język naturalny.

Przykładowo, gdy zespół chce wiedzieć która kategoria produktów jest najbardziej popularna wśród klientów w danym przedziale wiekowym, może zadać takie pytanie używając zwykłych słów.

Generowanie pomysłów na kampanie reklamowe.

Specjaliści ds. marketingu mogą skorzystać z funkcji pomysłów na kampanie, dzięki którym tworzenie wysokiej jakości treści jest znacznie łatwiejsze.

Copilot odpowiadając na proste zapytanie użytkownika jest w stanie podsunąć inspiracje dla kolejnych kampanii mailowych bazując na treściach. W celu zwiększania trafności generowanego pomysłu Asystent łączy kluczowe tematy zaproponowane przez pracownika, historię maili marketingowych firmy oraz źródła internetowe.

Optymalizacja obsługi.

Spadek o 73%

W obszarze średniego czasu obsługi przez agenta z użyciem rozwiązania Dynamics 365 Customer Service.


Tworzenie chatbotów.

Asystent w Power Virtual Agents pomaga tworzyć i wdrażać chatboty, które w intuicyjny sposób prowadzą rozmowy z klientami. Ponadto, Copilot jest w stanie odpowiadać na często zadawane pytania i zapewniać spersonalizowane usługi przez całą dobę.

Reagowanie na potrzeby klientów.

Asystent w Dynamics 365 Customer Service pomaga w tworzeniu wiadomości mailowych oraz odpowiedzi na czasie.

Narzędzia dostępne w usłudze Power Virtual Agents, umożliwiają intuicyjne programowanie wirtualnych konsultantów, którzy do rozwiązywania problemów pobierają informacje np. ze stron firmowych.

Skrócenie nieplanowanych przestojów w łańcuchu dostaw, dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 Supply Chain Management


Asystent w usłudze Microsoft Supply Chain Center, z którego korzystają użytkownicy Dynamics 365 Supply Chain Management, sygnalizuje o czynnikach zewnętrznych takich jak warunki pogodowe czy stan finansów, które mogą mieć kluczowy wpływ na łańcuch dostaw. 

Copilot analizuje oraz przewiduje czy wspomniane czynniki nie wpływają negatywnie na materiały, sieć dystrybucji oraz przewoźnika.

Dzięki tej funkcji, planiści zaopatrzenia mogą wysłać automatyczną wiadomość mailową wygenerowaną przez Asystenta Dynamics 365 w celu ostrzeżenia partnerów, dostawców oraz zredukować potencjalne zakłócenie przed jego wystąpieniem.

Funkcje asystenta w Microsoft Dynamics 365 spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i prywatności.

W jaki sposób firmy zyskują na korzystaniu z usługi Dynamics 365?

  • Wzrost produktywności oraz skrócenie czasu poświęconego na wdrożenie nowego pracownika w dziale sprzedaży,
  • Według ankietowanych, wdrożenie Dynamics 365 wpłynęło na lepsze podejmowanie decyzji (szczegółowe analizy danych),
  • Oszczędność czasu na działania o wyższym znaczeniu,
  • Wykrycie nowych możliwości sprzedaży oraz lepszej strategii współpracy wobec istniejących już klientów,

Dzięki Dynamics 365 Sales, średni przychód wzrasta. Sprzedawcy pracują wydajniej oraz sprzedają skuteczniej. Głębszy wgląd w potrzeby klienta, umożliwia sprzedawcom prowadzenie bardziej produktywnych rozmów z potencjalnymi klientami.

  • Prosta obsługa oprogramowania, oszczędność czasu oraz inne korzyści dla użytkowników dzięki integracji systemów,

W przeprowadzonym badaniu wyższa produktywność wśród sprzedawców została wyceniona na 13,3 milionów dolarów. Natomiast, oszczędzony czas oraz zmniejszenie kosztów na wdrożenie nowych pracowników w dziale sprzedaży wyceniono na 619,000 dolarów.

źródła;